Cisco CRS-1 Carrier Routing System 4-Slot Line Card Chassis Installasjonsveiledning.

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive.

San Jose, CA 95134-1706 USAhttp: //www.cisco.com Tlf: 408 526-4000.

800 553-NETS (6387) Faks: 408 527-0883.

Tekst delenummer: OL-10971-07.

SPESIFIKASJONENE OG INFORMASJONEN OM PRODUKTER I DENNE HANDLINGEN ER UNDERGJENGELIG FOR A BYGGE UTEN MELDING. ALLE ERKL RINGER, INFORMASJON OG REKOMMENDASJONER I DENNE HANDBOKEN TROSES FOR A V RE RIKTIGT MEN ER UTFORT UTEN GARANTI AV NOEN SLIKE, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTATET. BRUKER MA TA HELE ANSVAR FOR HENSYN TIL ANVENDELSE AV PRODUKTER.

PROGRAMVARELICENSEN OG BEGRENSET GARANTI FOR DET TILGJENGELIGE PRODUKTET SETTES INN I INFORMASJONSPAKKET SOM SKAL FORES MED PRODUKTET OG ER INKORPORERT HERIN MED DENNE REFERENSEN. HVIS DU IKKE ER ANSVARLIG FOR a finne PROGRAMVARELISENSEN ELLER BEGRENSET GARANTI, KONTAKT DIN CISCO REPRESENTANT FOR ET KOPIER.

Folgende informasjon er for FCC-samsvar for klasse A-enheter: Dette utstyret har blitt testet og funnet a overholde grensene for en Klasse A-digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for a gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse nar utstyret drives i et kommersielt miljo. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstrale radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og brukes i samsvar med bruksanvisningen, kan det forarsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Drift av dette utstyret i et boligomrade vil sannsynligvis forarsake skadelig forstyrrelse, og i sa fall vil det bli nodvendig med brukere a korrigere forstyrrelsen pa egen bekostning.

Folgende informasjon er for FCC-samsvar for klasse B-enheter: Utstyret beskrevet i denne handboken genererer og kan utstrale radiofrekvensenergi. Hvis den ikke er installert i samsvar med Ciscos installasjonsanvisninger, kan det forarsake forstyrrelser av radio- og fjernsynsmottak. Dette utstyret har blitt testet og funnet a overholde grensene for en Klasse B digital enhet i samsvar med spesifikasjonene i del 15 i FCC-reglene. Disse spesifikasjonene er utformet for a gi rimelig beskyttelse mot slike forstyrrelser i en boliginstallasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppsta i en bestemt installasjon.

Endring av utstyret uten Ciscos skriftlige autorisasjon kan resultere i at utstyret ikke lenger overholder FCC-kravene for digitale enheter i klasse A eller klasse B. I sa fall kan din rett til a bruke utstyret v re begrenset av FCC-forskrifter, og du kan bli palagt a rette opp eventuelle forstyrrelser pa radio- eller fjernsynskommunikasjon pa egen bekostning.

Du kan avgjore om utstyret ditt forarsaker forstyrrelser ved a sla den av. Hvis forstyrrelsen stopper, var det sannsynligvis forarsaket av Cisco-utstyret eller et av dets eksterne enheter. Hvis utstyret forstyrrer radio- eller fjernsynsmottak, kan du prove a rette inn forstyrrelsen ved a bruke ett eller flere av folgende tiltak:

• Sla pa fjernsyns- eller radioantenne til stoppet stopper.

• Flytt utstyret til den ene siden eller den andre av fjernsynet eller radioen.

• Flytt utstyret lenger unna fjernsynet eller radioen.

• Koble utstyret til et uttak som er i en annen krets fra fjernsynet eller radioen. (Det vil si, v r sikker pa utstyret, og fjernsynet eller radioen er pa kretser som styres av forskjellige strombrytere eller sikringer.)

Endringer i dette produktet som ikke er autorisert av Cisco Systems, Inc., kan ugyldiggjore FCC-godkjenningen og nekte din autoritet til a betjene produktet.

Cisco-implementeringen av TCP-header komprimering er en tilpasning av et program utviklet av University of California, Berkeley (UCB) som en del av UCBs publiserte domeneversjon av UNIX-operativsystemet. Alle rettigheter reservert. Copyright © 1981, Regents av University of California.

UANSETT EN ANNEN GARANTI HER, ER ALLE DOKUMENTFILER OG PROGRAMVARE AV DISSE LEVERANDORER LEVERET «SOM DEN ER» MED ALLE FEIL. CISCO OG Ovennevnte Leverandorer DISKLARERER ALLE GARANTIER, UTTRYKKET ELLER UNDERFORSTATET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMAL OG IKKE-KREDJELSE ELLER ENLIGT EN KURS AV HANDEL, BRUK ELLER HANDELSPRAKSIS.

CISCO ELLER DETS LEVERANDORER ER INGEN ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE INDIREKTE, S RLIGE, FOLGENDE ELLER TILFELDIGE SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAPTE VINST ELLER TAP ELLER SKADER DATA SOM OPPFORES UTEN BRUK ELLER UTSIKTIGHET TIL BRUK AV DENNE HANDBOKEN, SELV OM CISCO ELLER DETS LEVERANDORER ER UNDERVIST OM MULIGHETEN FOR SADANTE SKADER.

CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco StadiumVision, Cisco-logoen, DCE og Velkommen til Human Network er varemerker; Endre maten vi jobber pa, Live, Play og Learn er et servicemerk; og Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco Systems Capital, Cisco Systems-logoen, Cisco Unity, Samarbeid uten begrensning, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast trinn, Folg meg Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQ-ekspertise, iQ-logoen, IQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, IronPort, IronPort-logoen, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise , Den raskeste maten a oke Internett Quotient, TransPath, WebEx og WebEx-logoen er registrerte varemerker for Cisco Systems, Inc. og / eller dets tilknyttede selskaper i USA og enkelte andre land.

Alle andre varemerker nevnt i dette dokumentet eller Nettstedet tilhorer deres respektive eiere. Bruk av ordet partner betyr ikke et partnerskap forhold mellom Cisco og andre selskaper. (0804R)

Cisco CRS-1 Carrier Routing System 4-Slot Line Card Chassis Installasjonsveiledning.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheter reservert.

C O N T E N S.

Endringer i dette dokumentet.

Produktdokumentasjon DVD.

Oversikt over Cisco Product Security.

Rapportering av sikkerhetsproblemer i Cisco-produkter.

Produktvarsler og feltmeldinger.

Skaffe teknisk assistanse.

Cisco Technical Support & amp; Dokumentasjon Nettsted 1-xiii.

Sende inn en serviceforesporsel.

Definisjoner av Tjenestebegrensnings Severitet xiv.

A skaffe ytterligere publikasjoner og informasjon.

Chassis Slot Numbers 1-5.

Chassis Cable Management.

Chassis kjolesystem.

Chassis Power System.

Forebygging av elektrostatisk utladning.

Anbefalt Chassis Installasjon Oppgave Sequence.

Cisco CRS-1 Carrier Routing System 4-Slot Line Card Chassis Installasjonsveiledning.

Installere og fjerne stromkomponenter.

Om installasjon og fjerning av stromkomponentene.

Grunnleggende Chassis Power Recommendations.

Supplerende Unit Bonding og Grounding Retningslinjer 2-2.

Styre chassiset opp eller ned.

DC Power Systems pa Cisco CRS-1 4-Slot Router.

DC Power Shelf Retningslinjer.

DC Power Wire Egenskaper.

Installere en DC-stromhylle.

Fjerne en DC-stromhylle.

Installere en vekselstromshylle.

Fjerne en vekselstromshylle.

Installere stromforsyning.

Fjerne stromforsyning.

Installere og fjerne luftcirkulasjonskomponenter.

Om Line Card Chassis Airflow.

Slik installerer eller fjerner du luftcirkulasjonskomponenter.

Installere et viftefelt 3-4.

Fjerne et viftefelt.

Installere Chassis Air Filter.

Fjerne chassisluftfilteret.

Installere et luftbatteri med stromskuff.

Fjerne et luftfilter for strombatteri.

Installere og fjerne SFCs, RPs, MSCs, PLIMs og tilhorende komponenter 4-1.

Om installering og fjerning av kort og tilknyttede komponenter.

Retningslinjer for installasjon og fjerning av kort.

PCMCIA kort 4-4.

Sma formfaktorpluggbare (SFP) moduler.

Kabelhandteringsbeslag.

Slik fjerner eller installerer du en impedansb rer.

Fjerne en impedansb rer.

Installere en impedansb rer.

Slik fjerner du eller installerer et kortspor-stottearm (handtak)

Fjerne en kortsporassistansearm.

Installere et kortsporassistansearm.

Slik installerer eller fjerner du en pute blokk.

Cisco CRS-1 Carrier Routing System 4-Slot Line Card Chassis Installasjonsveiledning.

Installere en pute blokk.

Fjerne en pute blokk 4-16.

Slik installerer eller fjerner du et Switch Fabric Card 4-18.

Bytt stoffkortplassering og spilleautomater.

Installere et Switch Fabric Card.

Fjerne et bytte stoffkort 4-22.

Verifisere installasjonen av et bytte stoffkort 4-24.

Slik installerer eller fjerner du et ruteprosessorkort 4-25.

Plassering og spornummer for RP, MSC og PLIM 4-25.

Installere et RP-kort.

Fjerne et RP-kort.

Verifisere installasjonen av et RP-kort 4-31.

Slik installerer eller fjerner du et modul rt tjenestekort 4-33.

Installere en MSC.

Fjerne en MSC.

Verifiserer installasjonen av en MSC 4-40.

Slik installerer eller fjerner du en fysisk laggrensesnittmodul 4-41.

Installere en PLIM.

Fjerne en PLIM.

Verifiserer installasjonen av en PLIM.

Slik installerer eller fjerner du et PCMCIA-kort.

Installere et PCMCIA-kort 4-50.

Fjerne et RP PCMCIA-kort 4-51.

Slik installerer eller fjerner du en liten formfaktorpluggbar (SFP) modul 4-52.

Installere en Bale-Clasp SFP Module.

Fjerne en Bale-Clasp SFP Module.

Installere og fjerne dorene og grillen 5-1.

Oversikt over utvendige komponenter 5-1.

Installering av innlopsgitteret.

Fjerne innlopsgitteret.

Installere dorene.

Apning av dorene.

Fjerne dorene.

Cisco CRS-1 4-kortsporskort Chassis System Spesifikasjoner A-1.

VEDLEGG A.

Overensstemmelses- og sikkerhetsreferanse A-1.

Cisco CRS-1 4-Slot Line Card Chassis Spesifikasjoner A-1.

Cisco CRS-1 Carrier Routing System 4-Slot Line Card Chassis Installasjonsveiledning.

Miljospesifikasjoner A-3.

Cisco CRS-1 Carrier Routing System 4-Slot Line Card Chassis Installasjonsveiledning.


Hei! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Registrer deg nå!